Advokatska kancelarija Živković Dakić dugi niz godina s velikim uspehom zastupa klijente u postupcima ukidanja (brisanja) zabrane ulaska u zemlje Šengen- zone. Ukidanje zabrane ulaska u Sengen advokat.