Uslovna osuda je u našem krivičnom zakonodavstvu jedna od mera upozorenja koju izriče sud u krivičnom postupku. Dakle, uslovna osuda nije kazna (postoje dve- novčana kazna i kazna zatvora), nego jedan blaži vid krivične sankcije. Uslovna osuda advokat.