najbolji advokat za naknadu stete

Povredom na radu u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju ( ZZS) se smatra svaka povreda osiguranika (zaposlenog) koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. Povreda na radu advokat. Naplata stete advokat.

Naknada štete i postupak u slučaju nastanka štete proistekle iz saobraćajne nezgode je olakšana tim pre što je Zakonom o obaveznom osiguranju motornih vozila propisano obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Ovakva vrsta osiguranja je osiguranje od autoodgovornosti. Advokat za naplatu osiguranja. Naplata stete advokat.