Predbračni ugovor, što je ustaljeni žargonski naziv, ili bračni ugovor, što je termin važećeg Porodičnog zakona iz 2005. godine, predstavlja ugovor kojeg zaključuju supružnici pre ili nakon zaključenja braka, a njegov cilj je regulisanje isključivo imovinskih odnosa supržnika tokom trajanja braka i/ili po prestanku braka. Predbračni ugovor advokat. Advokat za predbracni ugovor.