nasledjivanje dugova advokat

U ostavinskim postupcima se često nasleđuju dugovi. Ova odgovornost ima zakonska ograničenja koje treba znati pre odluke o prihvatanju nasleđivanja.