Kako uknjižiti stan ili kuću

Veliki broj ljudi u Srbiji muči pitanje kako uknjižiti stan ili kuću. Razloga za neuknjižbu nepokretnosti je nekoliko. Najčešće se radi o zgradama koje su ranije nelegalno izgrađene i ostale neuknjižene.

Drugi razlog može da bude nedostatak pravnog sleda (najčešće ugovora) kojim dokazujete vanknjižno vlasništvo. Takođe, često se dešava da pravo svojine na zemljištu nije regulisano.  U svakom slučaju, bitno je znati da rešenje postoji, što ćemo pokušati da objasnimo ovim člankom.

U slučaju da nemate sve osnove sticanja nepokretnosti od prvog vlasnika do vas (tzv. pravni sled), bitno je znati da postoje institucije od kojih takvi ugovori mogu da se nađu, uključujući, ali ne i ograničavajući se na Poresku upravu, zadruge koje su gradile zgradu, arhive.

Vrlo je česta situacija da su investitori sagradili zgradu, prodali stanove u vanknjžnoj svojini, a da ni pravo svojine na zemjištu na kome se zgrada nalazi nije regulisano. Najčešće je upisano pravo korištenja zemljišta prethodnih vlasnika ili njihovo pravo svojine. Takav objekat neće moći biti  legalizovan jer se nalazi na tuđem zemljištu. U takvom slučaju je potrebno sa bivšim vlasnicima zemljišta rešiti to imovinsko pitanje. Nakon toga, kada se steknu zakonski uslovi, podnosi se zahtev za uknjižbu prava svojine na posebnom delu i zahtev za legalizaciju (ozakonjenje).

Osim toga, u zavisnosti od konkretnog slučaja, moguće je i podnošenje tužbe za utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti ako problem ne može biti rešen na jednostavniji način.

Svakako, ono što je bitno je da započnete postupak. Iz godine u godinu rešenje može samo još više da se zakomplikuje novim činjenicama (smrt, brisanje iz registra pravnog lica, itd). Važno je da imate strčni tim kome verujete i koji će Vam do detalja objasniti sve korake u postupku do Vašeg konačnog cilja.