Advokat za naplatu potraživanja i advokat za izvršenje

Zakonom o rokovima izmerenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama su propisani rokovi za izmirenje novčanih obaveza između javnog sektora i privrednih subjekata. Cilj donošenja ovog zakona je sprečavanje mogućnosti neizmirenja novčanih obaveza. Naplata dospelih potrazivanja advokat. Izvrsenje advokat. Advokat za izvršni postupak.