Naplata dospelih potraživanja po fakturi

Zakonom o rokovima izmerenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama su propisani rokovi za izmirenje novčanih obaveza između javnog sektora i privrednih subjekata. Cilj donošenja ovog zakona je sprečavanje mogućnosti neizmirenja novčanih obaveza. Dakle, ovim zakonom te odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju poveriocu je data mogućnost da, ukoliko dužnik ne ispuni svoju ugovornu obavezu isplate određene sume novca, svoje potraživanje naplati u izvršnom postupku. Naplata dospelih potraživanja advokat.

Članom 3. Zakona  o rokovima izmerenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama propisano je da rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 60 dana. Šta to zapravo znači i kako u praksi, u poslovnom svetu, funkcioniše propisana odredba? To u suštini znači da rok za izmirenje novčane obaveze počinje da teče od dana kada je dužnik primio fakturu od poverioca ili ukoliko nije moguće utvrditi datum prijema fakture rok za ispunjenje obaveze počinje da teče od dana kada je poverilac ispunio svoju obavezu. 

Jedna od zanimljivosti i specifičnosti ovog zakona i mogućnosti koju pruža poveriocu je i ta da na osnovu člana 5. poverilac ima pravo da od dužnika zahteva naknadu za kašnjenje u ispunjenju novčane obaveze u iznosu od 20.000,00 dinara, s tim što ostvarenje ovog prava ne isključuje pravo naplate troškova koje poverilac ima na osnovu zaključenog ugovora sa dužnikom. Šta se dešava ukoliko dužnik (privredno društvo; preduzetnik…) ne ispuni svoju obavezu u zakonom propisanom roku? Poverilac može svoja prava ostvariti, tj. naplatiti svoja potraživanja u izvršnom postupku. 

Naša kancelarija sa velikim uspehom u ovoj oblasti prava pruža pomoć klijentima i to sastavljanjem opomena pred utuženje, zatim podnošenjem predloga za izvršenje i svih ostalih zakonom propisanih radnji, a sve u cilju uspešne naplate novčanih potraživanja naših klijenata. Naplata dospelih potraživanja advokat.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju u petoj glavi u članu 299. i dalje, propisano je da će izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja prema izvršnom dužniku koji je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja delatnost, sprovesti organizacija za prinudnu naplatu tj. Narodna banka Srbije (na predlog izvršnog poverioca) na svim dinarskim i deviznim sredstvima na računima izvršnog dužnika. Nakon što nadležni Javni izvršitelj donese Rešenje o izvršenju, Narodna banka Srbije nalaže bankama da blokiraju račune izvršnog dužnika, te da prenesu zaplenjena novčana sredstva na račun izvršnog poverioca u visini njegovog potraživanja. Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju u praksi se pokazalo da je ovo najbrži način naplate novčanih potraživanja poverilaca, a naša kancelarija sa puno uspeha zastupa klijente u navedenim postupcima. Ukoliko imate sličan problem, budite slobodni da se obratite našoj kancelariji gde ćemo Vas detaljnije poučiti kakva su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Naplata dospelih potraživanja advokat.