Naknada nematerijalne štete u slučaju saobraćajne nezgode

Učestvovanje u saobraćajnoj nezgodi predstavlja bolan i stresan događaj za svakog pojedinca. Posledice mogu biti privremene i blage, ali takodje mogu imati i trajne i ozbiljne posledice po mentalno i fizičko zdravlje lica koje je doživelo saobraćajnu nesreću. 

Naša kancelarija sa mnogo iskustva i uspeha zastupa klijente u postupcima za naknadu nematerijalne štete proistekle iz saobraćajne nezgode, te u najboljem interesu klijenata brine da isplatom novčanih iznosa šteta bude u potpunosti nadoknađena. Članom 200. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da će se oštećenom licu, tj. licu koje je pretrpelo nematerijalnu štetu, isplatiti pravična novčana naknada u skladu sa intenzitetom i težinom povreda. Zakonom je propisano da će se pravična novčana naknada isplatiti u slučaju da oštećeni pretrpi: fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lica kao i za strah. Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju je propisano pod kojim uslovima oštećeni može da ostvari pravo na novčanu naknadu. 

Advokatska kancelarija Živković Dakić (advokat za naknadu nematerijalne štete) u ime svojih klijenta podnosi odštetne zahteve u vansudskom postupku namirenja, pribavlja Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode od nadležne organizacione jedinice MUP-a RS, pribavlja skicu lica mesta, kompletnu fotodokumentaciju Policije, pribavlja i prilaže odluke nadležnih organa, prilaže svu medicinsku dokumentaciju kojom raspolaže oštećeni, te na taj način naša advokatska kancelarija sa mnogo uspeha uspevda izdejstvuje usvajanje svih odštetnih zahteva naših klijenata. Prateći i statistički analizirajući  činjenična stanja u odštetnim zahtevima, pokazalo se da su najčešće povrede koje su naši klijenti pretrpeli u saobraćajnim nezgodama bile trzajne povrede vrata, povrede istegnuća, te povrede nagnječenja raznih delova tela. 

Naša advokatska kancelarija upozorava da je u cilju sprečavanja nastanka ili ublažavanja posledica saobraćajne nezgode jako važno da koristite sigurnosni pojas, kao i svu potrebnu bezbednosnu opremu ukoliko za prevoz koristite motocikl. Ono što se u praksi pokazalo zanimljivo i od velikog značaja, a odnosi se na korišćenje tj. nekorišćenje sigurnosnog pojasa je i to da ukoliko stručna služba nadležnog osiguranja utvrdi da prilikom saobraćajne nezgode oštećeni nije koristio sigurnosni pojas, obračunaće doprinos oštećenog nastanku težina povreda, te će jednostavno rečeno shodno tome novčani iznos koji se isplaćuje biti niži od ustaljene prakse. Ukoliko u mirnom postupku naknade štete (advokat za naknadu nematerijalne štete) nadležno osiguravajuće društvo ne isplati novčani iznos u zakonski predviđenim rokovima, naša advokatska kancelarija zastupa klijente (ostećene) u svim sudskim postupcima za naknadu štete. 

Ukoliko ste, nažalost, doživeli saobraćajnu nezgodu i želite da od nadležnog osiguravajućeg društva naplatite novčani iznos, budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo na najbolji način zastupati Vaše interese i svim rapoloživim pravnim sredstvima izdejstvovati maksimalnu isplatu štete. (advokat za naknadu stete)