Istine i zablude o predbračnom ugovoru

Predbračni ugovor, što je ustaljeni žargonski naziv, ili bračni ugovor, što je termin važećeg Porodičnog zakona iz 2005. godine, predstavlja ugovor kojeg zaključuju supružnici pre ili nakon zaključenja braka, a njegov cilj je regulisanje isključivo imovinskih odnosa supržnika tokom trajanja braka i/ili po prestanku braka. U nastavku Vam donosimo analizu ovog pravnog instituta (predbračni ugovor advokat) kako biste ga što bolje razumeli i kako biste shvatili kada jedino njegovo zaključenje može da ima smisla.

 

Šta nije predmet predbračnog ugovora?

Da bismo bolje razumeli ovaj pravni institut, potrebno je da razjasnimo šta je njegov predmet i šta, sa druge strane, ne mora ili ne treba da bude sastavni deo ugovora. U medijma često čujemo spekulacije o različitim kontroverznim sadržajima bračnih ugovora poznatih ličnosti u svetu. Ipak, prvo što treba da imamo na umu jeste da je cilj bračnih ugovora u našem pravnom sistemu regulisanje isključivo imovinskih odnosa supružnika u pogledu imovine koju steknu tokom braka.

Samim tim, predmet predbračnog ugovora (predbračni ugovor advokat) nikako ne mogu da budu pitanja vezana za ponašanje bračnih supružnika, navike koje smeju ili ne smeju da imaju i sl. Nadalje, bračni ugovor ne mora da reguliše pitanje prava svojine nad imovinom koju su supružnici stekli pre zaključenja braka jer ta imovina svakako ne bi potpala pod režim zajedničke imovine supružnika da predbračni ugovor nije zaključen, tj. drugi supružnik svakako ne bi mogao da ističe prava prema takvoj imovini u slučaju prestanka braka razvodom.

Ovo ne znači da u predbračnom ugovoru ne može da se konstatuje da je jedan supružnik npr. vlasnik stana kojeg je stekao i pre braka i da će tako ostati i u slučaju razvoda. Naprotiv, papir u pravnoj nauci veoma često trpi sve što nije zabranjeno, ali time supružnici ne bi ništa promenili u odnosu na postojeće zakonsko rešenje. Situacija kada bi uvođenje ovakve odredbe bilo opravdano jeste u slučaju kada bi bilo otežano dokazivanje koja imovina je predstavljala posebnu imovinu supružnika u trenutku zaključenja braka (novac u gotovini i sl).

Dakle, imovina stečena pre braka se i nakon zaključenja braka smatra imovinom supružnika koji je njen vlasnik, bez obzira da li su supružnici zaključili predbračni ugovor i kako su odlučili da podele imovinu stečenu u braku.

 

A šta treba da bude predmet ugovora?

Sa druge strane, imovina koju su supružnici stvorili u braku može da se smatra zajedničkom imovinom supružnika ili može da potpada pod režim posebne imovine.

Najjednostavnije rečeno, zajednička imovina znači da se sve što pod nju potpada (sva imovina stvorena u braku) smatra imovinom oba supružnika. Zakonska je pretpostavka da su udeli svakog supružnika jednaki („pola-pola režim“), međutim, onaj supružnik koji u brakorazvodnoj parnici tvrdi suprotno, mora to i da dokaže.

Posebna imovina, sa druge strane, znači da su supružnici bračnim ugovorom ustanovili koja tačno imovina stvorena u braku pripada jednom supružniku, a koja drugom supružniku. Dakle, neće se primenjivati zakonska pretpostavka da je npr. određena kuća zajednička, samo zato što je kupljena tokom trajanja braka, i da su udeli supružnika na njoj jednaki, već će se tačno znati ko je vlasnik kuće po osnovu toga iz kojih sredstava je kupljena i toga kako su supružnici odredili vlasništvo nad budućom imovinom.

Posebno naglašavamo da Porodični zakon jasno kaže da bračni ugovor isključuje pomenuti zakonski (pretpostavljeni) režim zajedničke imovine supružnika, te će se imovina u slučaju razvoda braka podeliti shodno odredbama ugovora.

 

Kada i zašto zaključiti predbračni ugovor?

Zaključenje ove vrste ugovora se preporučuje i najčešće zaključuje u situacijama kada jedan supružnik ima znatno veću imovinu od drugog, kako bi se zaštitili njegovi interesi u slučaju razvoda braka.

Međutim, ono je preporučljivo i u situacijama kada supružnici imaju nameru da ulože znatna sredstva u imovinu koja u trenutku zaključenja ugovora pripada jednom ili drugom supružniku kao što je npr. veće ulaganje u već započeti biznis ili ulaganje u već postojeće nepokretnosti i sl. Predbračni ugovor advokat.

Zaključenjem bračnog ugovora se uvodi red i predvidivost raspodele imovine supružnika, znatno olakšava i skraćuje postupak razvoda koji je neretko sam po sebi veoma stresan i mukutrpan za oba supružnika.

Iz tog razloga, imajući u vidu složenost pravnih odnosa, veliki broj grana prava kojih se ovaj ugovor tiče, neophodno je da se o njegovom zaključenju konsultujete sa stručnjakom koji će Vas savetovati kako da na najbolji način dođete do željenog cilja, u čemu naša kancelarija može da Vam pruži iscrpnu pomoć.