Naknada štete i postupak u slučaju nastanka štete proistekle iz saobraćajne nezgode je olakšana tim pre što je Zakonom o obaveznom osiguranju motornih vozila propisano obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Ovakva vrsta osiguranja je osiguranje od autoodgovornosti. Advokat za naplatu osiguranja. Naplata stete advokat.