advokat za porodicno pravo

nasledjivanje dugova advokat

U ostavinskim postupcima se često nasleđuju dugovi. Ova odgovornost ima zakonska ograničenja koje treba znati pre odluke o prihvatanju nasleđivanja.

Jedan od najčešćih problema koji se javlja u praksi, a vezano je za prava deteta koja opet proističu iz obaveza roditelja, je pitanje izdržavanja deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo. Naime, sud će presudom obavezno odlučiti o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Alimentacija advokat. Advokat za naplatu alimentacije.

Predbračni ugovor, što je ustaljeni žargonski naziv, ili bračni ugovor, što je termin važećeg Porodičnog zakona iz 2005. godine, predstavlja ugovor kojeg zaključuju supružnici pre ili nakon zaključenja braka, a njegov cilj je regulisanje isključivo imovinskih odnosa supržnika tokom trajanja braka i/ili po prestanku braka. Predbračni ugovor advokat. Advokat za predbracni ugovor.