Advokat za nasledno pravo

Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od načina na koji neko može da upravlja svojom imovinom za slučaj smrti, tj. utiče na to kako će ona biti raspodeljena. Njegovo zaključivanje ne prati komplikovana birokratska procedura, ali Vaš advokat za ugovor o doživotnom izdržavanju mora da ima sva potrebna znanja i iskustva iz oblasti naslednog i imovinskog prava.

Ukoliko Vam je potreban advokat za ostavinski postupak u Nemačkoj, pružićemo Vam pravne usluge radi njegovog uspešnog sprovođenja.

U ostavinskim postupcima se često nasleđuju dugovi. Ova odgovornost ima zakonska ograničenja koje treba znati pre odluke o prihvatanju nasleđivanja.

Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. U trenutku smrti ostavioca, zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike. Deoba nasledstva advokat. Deoba imovine advokat. Ostavinski postupak advokat.