Razvod braka

Razvod braka je, pored smrti supružnika i poništaja braka, jedan od tri načina na koji brak može da prestane. Sam postupak tzv. brakorazvodne parnice, ukoliko u braku postoje zajednička maloletna deca supružnika, se smatra hitnim, što znači da bi trebalo da se okonča brže nego ostali parnični postuci. Nažalost, zbog pretrpanosti sudova, načelo hitnosti se ne poštuje uvek u potpunosti. Razvod  braka advokat.

Postoje dva načina da se sprovede razvod braka. Jedan, znatno lakši i brži je sporazumni razvod braka. Kod ovakvog postupka supružnici zaključuju predlog sporazuma koji podnose sudu i ti postupci se, po pravilu, okončavaju na jednom ročištu. Ono što je bitno jeste da se ispoštuje forma ovakvog sporazuma, tj. da supružnici u njemu postignu saglasnost u pogledu raspodele zajedničke imovine supružnika i vršenja roditeljskog prava.

Međutim, imajući u vidu složenost porodičnih odnosa i sve probleme koje razvod braka nosi sa sobom, zaključenje sporazuma često nije moguće te je jedini preostali način podnošenje tužbe. Iz navedenog je jasno da u našem pravnom sistemu ne postoji mogučnost da Vam supružnik „ne da razvod“ kako to često možemo čuti u stranim filmovima i serijama. Jednostavno, ukoliko se supružnici ne usaglase oko teksta sporazuma o razvodu braka, jedan od njih može da pokrene brakorazvodnu parnicu tužbom i time izdejstvuje presudu kojom se brak razvodi (dobije razvod).

Bitno je istaći da postoje mehanizmi okončanja postupka razvoda braka i u slučajevima kada je prebivalište/boravište jednog supružnika nepoznato, kada se nalazi u inostranstvu ili kada iz bilo kog drugog razloga ne može ili ne želi da učestvuje u postupku.

Porodični zakon na dosta širok način definiše situacije kada jedan supružnik ima pravo na tužbu, a to je slučaj kada su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni i kada se objektivno ne može ostvariti zajednica života. Pri tome, bitno je istaći da zajednica života postoji i ukoliko supružnici duže vreme žive odvojeno (npr. zbog posla), ali između njih postoji emotivna, ekonomska ili bilo koja druga vrsta povezanosti iz koje se zaključuje da ta lica imaju nameru da i dalje čine bračnu zajednicu.

U praksi, nije moguće da sud ne dozvoli razvod braka jednom supružniku zato što nije dokazao da su porodični odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili da se zajednica života objektivno ne može ostvariti. Samim tim što jedan supružnik traži razvod braka, jasno je da je bar jedan od ovih uslova ispunjen.

Tužba ili predlog sporazuma za razvod braka se podnosi nadležnom sudu. U toku postupka razvoda braka sud će ispitati nadležni centar za socijalni rad, koji će obaviti razgovor sa roditeljima i decom, o mišljenju o tome koji roditelj treba da vrši roditeljsko pravo ili će se u toku postupka izvesti dokaz veštačenjem od strane lekara psihijatra i/ili kliničkog psihologa koji će dati svoje mišljenje o tome koji od roditelj treba da vrši roditeljsko pravo.

Svakako, s obzirom na to da je porodično pravo naročito osetljiva tema i kako se u brakorazvodnim parnicama obično odlučuje o najosetljivijim ljudskim pravima, neophodno je da ovakve postupke započne i vodi stručno lice, u čemu može da Vam pomogne naš tim sa dugogodišnjim iskustvom i Vaša prava zaštiti na najbolji mogući način. Razvod braka advokat.