Ukidanje zabrane ulaska u Šengen zonu

Advokatska kancelarija  Živković Dakić dugi niz godina s velikim uspehom zastupa klijente u postupcima ukidanja (brisanja) zabrane ulaska u zemlje Šengen- zone. Šengenski prostor čine zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma koji predviđa slobodno kretanje ljudi i robe u okviru država potpisnica. Danas zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma čine gotovo sve zemlje Evropske unije (osim Hrvatske, Bugarske, Rumunije i Kipra), te Norveška, Lihtenštajn, Island i Švajcarska, kao zemlje koje nisu članice EU. (Ukidanje zabrane ulaska u Sengen zonu advokat.)

Najčešći razlog izricanja zabrane ulaska u zemlje Šengen zone je prekoračenje dužine dozvoljenog boravka (tzv- turističke posete) u trajanju od 90 dana (izuzetno, period dozvoljenog boravka može biti duži, ako je za to izdata posebna viza). Posebno ističemo i to da je važećim Zakonom o prebivalištu i boravištu građana Republike Srbije propisana obaveza prijave privremenog boravka u inostranstvu, ukoliko je planiran boravak duži od 90 dana, te obaveza prijave povratka u Republiku Srbiju. U suprotnom, licu koje ostane u inostranstvu duže od 90 dana, ne samo da će biti izrečena zabrana ulaska u zemlje Šengen zone, nego će time načiniti i prekršaj u Republici Srbiji, usled čega mu može biti izrečena novčana kazna od 10.000-50.000 dinara.

Kada lice boravi u inostranstvu duže od dozvoljenog perioda i odluči se da napusti zemlju Šengena u kojoj boravi, zabrana će mu biti izrečena na graničnom prelazu pri izlasku iz Šengen-zone i automatski će biti upisan u jednistveni Šengenski informacioni sistem (tzv. „SIS“). Period na koji će mu zabrana biti izrečena zavisi od toga koliko je prekoračio dužinu dozvoljenog boravka u inostranstvu, da li je u inostranstvu radio „na crno“ ili je učinio neko drugo krivično delo.

U svakom slučaju, postoje propisani uslovi kada je moguće ukidanje/brisanje zabrane ulaska u Šengen zonu, skraćenje perioda njenog važenja ili prostorno ograničenje (npr. na samo jednu zemlju. a to je najčešće zemlja koja je izdala zabranu, dok bi zabrana prestala da važi za ostale zemlje Šengen zone). (Ukidanje zabrane ulaska u Sengen zonu advokat.)

Ukoliko imate sličan problem, predlažemo Vam da se obratite našoj kancelariji, gde ćemo Vas poučiti o tome kakva su Vaša prava, te, ukoliko procenimo da za to ima osnova, zastupaćemo Vas pred nadležnim organima zemlje koja Vam je izrekla zabranu ulaska.