Sticanje hrvatskog državljanstva

Advokatska kancelarija „Živković & Dakić“ Beograd će Vas na osnovu dugogodišnjeg iskustva savetovati u pitanjima vezanim za sticanje hrvatskog državljanstva. sticanje hrvatskog državljanstva advokat

Ukoliko ispunjavate uslove za sticanje hravtskog državljanstva, postupak treba da pokrenete što pre, kako ne bi protekli zakonom određeni rokovi. Takođe, promenom zakona se povećao broj zahteva za upis u knjigu državljana. Kao posledica toga je nešto duže čekanje na rešenje nadležnog organa, zbog čega je bolje u proceduru krenuti što pre.

Pitanje ispunjavanja uslova za sticanje državljanstva je nešto kompleksnije, nego što se čini. Nekoliko zakonskih normi treba sagledavati kao celinu, s obzirom na konkretan slučaj i činjenično stanje. Dakle, čak i ako Vam se čini da ispunjavate zakonske uslove, to ne mora biti slučaj. Ovo iz razloga što postoje zakonske norme koje se međusobno ograničavaju ili isključuju.

U zavisnosti od vremena i mesta rođenja, Vaše nacionalnosti, državljanstva Vaših roditelja u trenutku rođenja, dobićete pravni savet o tome da li ispunjavate kriterijume za upis u knjigu državljana Republike Hrvatske.

Sam postupak ne iziskuje odlazak u Republiku Hrvatsku, a sva potrebna dokumentacija može biti pribavljena putem pošte. Naš tim će Vas posavetovati, dati Vam pravni savet i prikupiti potrebnu dokumentaciju, dok sama predaja zahteva mora da se obavi lično u nadležnom konzulatu.

Važno je da rešavanje ovog pitanja prepustite stručnjacima, da se ne bi desilo da sami pokrenete postupak, platite visoke takse, da bi se na kraju ispostavilo da uopšte ne ispunjavate zakonske uslove, jer ste strogim tumačenjem samo jedne norme zaključili da imate osnova za sticanje državljanstva.

Naša kancelarija će Vam rado pomoći, te Vas savetovati da li imate osnova za sticanje hrvatskog državljanstva. Ukoliko je to slučaj, zastupaćemo Vas u celom postupku.

Za sva dodatna pitanja možete da nas kontaktirate putem tel: 066 94 111 98 i 066 55 00 303. Dostupni smo i putem e-mail adrese: office@zivkovicdakic.rs ili lično na adresu kancelarije: Bulevar Nikole Tesle 6/5, 11080 Beograd. sticanje hrvatskog državljanstva advokat