Neosnovano privođenje – koliko košta dan Vaše slobode?

Kada je izvršeno određeno krivično delo, neretko je pod lupom policije, tužilaštva i suda veći broj ljudi, a ne samo oni za koje se kroz postupak utvrdi da su učinioci krivičnog dela (u najširem smislu). Iz tog razloga često možemo da čujemo, u našem okruženju ili u medijima da je neko bio neosnovano uhapšen ili pritvoren, da je u zatvoru proveo duže vremena, nego što mu je to određeno pravnosnažnom presudom i da želi da ostvari pravo na naknadu štete povodom neosnovanog lišenja slobode. Neosnovano privodjenje advokat.

Svakako, sama činjenica da ste neosnovano pritvoreni je dovoljna da Vam se dosudi naknada štete zbog pretrpljenih duševnih bolova iz kog razloga nikako ne bi trebalo da propustite pokretanje postupka za njenu naknadu.

Kada se smatra da ste neosnovano uhapšeni/pritvoreni?

Pravo na novčanu odštetu zbog neosnovanog pritvaranja imate kada ste bili lišeni slobode, a protiv Vas nije pokrenut krivični postupak, kada je postupak obustavljen, zatim kada je optužba odbijena (najčešće zbog zastarelosti krivičnog gonjenja) ili je postupak okončan donošenjem oslobađajuće presude (u postupku se utvrdi da delo za koje je neko optužen uopte nije krivično delo ili da ga optuženi nije učinio).

Kako ostvarujem pravo na naknadu štete zbog neosnovanog privođenja?

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog privođenja ostvaruje se u odgovarajućem postupku pred Ministarstvom pravde Republike Srbije. Kao i bilo koji drugi spor, i ovaj bi najbolje bilo rešiti na ovaj način, vansudskim putem. Polazna pretpostavka za to je poštovanje rokova u kojima se ovakvi zahtevi ističu, dostavljanje sve potrebne dokumentacije i poštovanje svih ostalih procesnih pretpostavki.

Ukoliko se, pak, ne postigne dogovor oko visine naknade ili Ministarstvo ne odgovori u propisanom roku na Vaš zahtev, uvek postoji opcija podnošenja tužbe nadležnom sudu protiv Republike Srbije, preciznije- zbog neosnovanog privođenja možete da tužite državu i zahtevate naknadu štete.

Bitno je istaći da je ovaj postupak potpuno odvojen od krivičnog postupka i vodi se tek nakon što je krivični postupak okončan na jedan od napred pomenutih načina.

Koliko će mi novca biti isplaćeno zbog neosnovanog privođenja?

Pošto ne postoji univerzalni odgovor na ovo pitanje, treba da imamo u vidu da će organ postupka ceniti sve okolnosti konkretnog slučaja. Dakle, posebno će se voditi računa o tome kog intenziteta su bili duševni bolovi koje je pritvoreno lice trpilo, dužina trajanja pritvora, ugled koji je pritvoreno lice uživalo u društvu, iz kakve sredine dolazi, kako se ona ophodi prema njemu nakon puštanja na slobodu i sl.

U praksi, iznos naknade se u proseku kreće od po nekoliko hiljada dinara po danu pritvaranja. Ipak, u zavisnosti od toga zbog kog dela ste bili pritvoreni, kojim poslom se bavite, kako su se prema Vama ophodili u pritvoru i sl, iznos ove naknade može biti znatno veći.

Iz tog razloga je veoma važno da ovakav postupak pokrene neko ko ima dovoljno znanja i iskustva u ovoj oblasti i ko može da Vam pomogne da na najbolji način dokažete sve bitne činjenice koje će uticati na to da iznos dosuđene naknade bude što veći. Neosnovano privodjenje advokat.