Posebna i zajednička imovina supružnika i podela imovine u slučaju razvoda braka

Brak predstavlja zakonom uređenu zajednicu života žene i muškarca, zaključen na osnovu slobodne volje supružnika i u kom su supružnici ravnopravni. Ono na šta ćemo se mi fokusirati u ovom članku je imovinski aspekt bračne zajednice, sa posebnim osvrtom na pitanje statusa posebne imovne, tj. šta se dešava sa posebnom imovinom koju budući supružnici unesu u bračnu zajednicu, ali i na pitanje podele imovine u slučaju razvoda braka. Podela imovine advokat.

Jedno od najbitnijih, a u današnje vreme svakako i najosetljivijih dejstava bračne zajednice, je pitanje imovinskih odnosa. Imovina supružnika može biti posebna i zajednička, ali supružnici mogu svoje imovinske odnose urediti i na poseban način, tj. bračnim ugovorom.

Posebnu imovinu, u smislu Porodičnog zakona, predstavlja sva imovina koju je supružnik stekao pre zaključenja braka. Praktično, ovo znači da vašu posebnu imovinu čene sve pokretne (automobil, bela tehnika, vredan nakit, novac na bankovnim računima i ostalo…) i nepokretne stvari ( stanovi, kuće, vikendice…) koje ste stekli pre zaključenja braka, i kada „unosite“ tako stečenu imovinu, ona ima status posebne imovine. Status posebne imovine takođe ima i imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka u slučaju da je nasleđem postao vlasnik stvari (ovo se odnosi i na pokretne i na nepokretne stvari), poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Za razliku od posebne, zajedničku imovinu predstavlja sva pokretna i nepokretna imovina koju su bračni drugovi stekli za vreme trajanja braka. Jedno od najbitnijih pitanja koja se tiču različitog zakonskog tretmana posebne i zajedničke imovine supružnika su: upravljanje  i raspolaganje imovinom. Naime, svojom posebnom imovinom supružnik raspolaže i upravlja samostalno, što znači da nije potrebna saglasnost drugog supružnika. Što se tiče raspolaganja i upravljanja zajedničkom imovinom, supružnici njome raspolažu i upravljaju zajednički, pa je zakonska pretpostavka da poslove redovnog upravljanja supružnik uvek preduzima uz saglasnost drugog supružnika.

Zajednička imovina može biti podeljena za vreme trajanja braka i nakon prestanka bračne zajednice. Deoba imovine se može izvršiti sporazumno i sudskim putem. Suštinski, prema Porodičnom zakonu, svako utvrđivanje suvlasničkog udela supružnika na zajedničkoj imovini se smatra deobom imovine. Ovo primera radi, znači da ukoliko se prilikom kupovine stana u toku trajanja braka supružnici u javnom registru ( katastru ) upišu kao suvlasnici u udelu ½, smatra se da je u skladu sa Porodičnim zakonom imovina podeljena. Sudska deoba zajedničke imovine će se izvršiti samo ukoliko supružnici ne mogu sporazumno da podele imovinu. Prilikom sudske podele imovine, pretpostavka je da su udeli jednaki, što znači da svakom o supružnika pripada jedna polovina zajedničke bračne imovine. Teret dokazivanja činjenice da je udeo u imovini veći od zakonski pretpostavljene polovine je na supružniku koji to tvrdi.

Deoba stvari za ličnu upotrebu supružnika se ne uračunava u njegov udeo i pripada njemu u isključivu imovinu, ukoliko vrednost tih stvari nije nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine. Ukoliko pak to jeste slučaj, one će opet pripasti supružniku u isključivu svojinu, s razlikom što će se njihova vrednost uračunati u njegov udeo. Poseban osvrt treba napraviti i u pogledu stvari namenjenih detetu, te će ovakve stvari pripasti u isključivu svojinu roditelju tj. supružniku koji vrši samostalno roditeljsko pravo, bez uračunavanja u njegov udeo. Kao što smo ranije napomenuli, podela imovine se može izvršiti u toku trajanja braka i nakon prestanka. U praksi je naravno mnogo češći slučaj da supružnici dele zajedničku imovinu prilikom razvoda braka. Brak se može rasvesti presudom o razvodu braka na osnovu sporazuma o razvodu ili presudom u bračnom sporu. U oba slučaja odluka o podeli zajedničke imovine ulazi u izreku presude.

Više o razvodu braka možete pročitati u posebnom članku na našem sajtu, a ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć iz oblasti porodičnog prava, slobodno nas kontaktirajte. Podela imovine advokat.